Z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy w swoich zeznaniach podatkowych decydują się wskazać organizację pożytku publicznego, na rzecz której zostanie przekazany 1% ich podatku. Kwota darowanych w ten sposób środków w powiecie szczycieńskim sięga już 800 tys. zł.

Jeden procent stale rośnie
Prezes Dorota Studniak: - Pieniądze podatników z przekazanego nam przez nich 1% trafiają do najbardziej potrzebujących wsparcia osób niepełnosprawnych

Podatnicy z powiatu szczycieńskiego w swoich zeznaniach za 2017 r. przekazali na rzecz organizacji pożytku publicznego 796,5 tys. zł. To o blisko 40 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Na wskazanie 1% na rzecz OPP zdecydowało się 21 024 podatników, ponad 600 więcej niż w poprzednim roku.

Do wyboru mieli blisko 10 tys. organizacji pożytku publicznego zarejestrowanych na terenie całego kraju, w tym 13 mających swoją siedzibę w powiecie szczycieńskim.

CEL POŻYTECZNY I WAŻNY

Jedną z 13 organizacji z powiatu szczycieńskiego mających status OPP jest Stowarzyszenie Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Szczytnie.

Rozmawiamy z prezesem stowarzyszenia Dorotą Studniak.

- Ta kwota panią satysfakcjonuje?.

- 12 lat temu, gdy uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego, byliśmy jedną z trzech istniejących organizacji OPP w powiecie szczycieńskim. Miało to przełożenie na kwoty uzyskiwane ze zbiórek 1% sięgające nawet dwudziestu tysięcy złotych w roku podatkowym. W kolejnych latach na naszym terenie przybywało OPP, a tym samym środków zbieraliśmy coraz mniej, jednak w dalszym ciągu są to kwoty kilkunastu tysięcy rocznie.

- Jak wykorzystujecie te pieniądze?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.