Do przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla obwodnicy Szczytna ofertę złożyła tylko jedna firma. „Mosty Katowice” sp. z oo deklaruje wykonanie zadania za ponad 5 mln zł.

Jedna oferta na studium dla obwodnicy
Obwodnica Szczytna, która liczyć ma ok. 17 km, połączy drogi krajowe 53, 57 i 58

Budowa obwodnicy Szczytna to jedno z zadań rządowego programu budowy 100 obwodnic, którego realizacja przewidziana jest na lata 2020-2030. Według przyjętego planu, droga ma być jednojezdniowa, klasy GP o długości około 17 km i nośności konstrukcji nawierzchni 11,5 t/oś.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.