Gmina Jedwabno jest najbogatszą gminą w powiecie szczycieńskim i jednocześnie najbardziej zadłużoną w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Niechlubny z kolei tytuł najbiedniejszego samorządu za 2017 r. dzierży miasto Szczytno.

Jedwabno najbogatsze i najbardziej... zadłużone
Wójt Wojciechowski (z lewej) może pozazdrościć wójtowi Ambroziakowi dochodów gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kierowany przez tego drugiego samorząd ma jednak aż siedmiokrotnie wyższe zadłużenie

NAJBIEDNIEJSZA STOLICA POWIATU

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowszy ranking najbogatszych gmin w Polsce. Jak co roku wziął pod uwagę zarówno dochody własne - czyli m. in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT i CIT - ale także subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa i środki unijne. Z zestawienia wynika, że średnie dochody gmin w 2017 r. wyniosły 4,9 tys. zł na jednego mieszkańca. W gronie gmin z powiatu szczycieńskiego przekroczeniem tej granicy mogą się pochwalić tylko trzy.

Najwyższe dochody na jednego mieszkańca ponownie osiągnęła gmina Jedwabno.  Gminną kasę zasiliło w ubiegłym roku 5577 zł na jednego mieszkańca. To efekt wysokich wpływów z podatku od nieruchomości. Ten wynik plasuje samorząd Jedwabna na 157. miejscu w Polsce i 7. w województwie. Bezapelacyjnym liderem od lat pozostaje w kraju gmina Kleszczów (elektrownia Bełchatów) ze średnią 47 245 zł , a w województwie - miasto Olsztyn (6559 zł).

Na drugim biegunie znajduje się miasto Szczytno z dochodem w wysokości 3 870 zł na jednego mieszkańca. Stolica powiatu jako jedyna w powiecie nie przekroczyła granicy 4 tys. zł. Wynik ten plasuje ją na 2013. miejscu w kraju, wśród 2478 samorządów.

LIDERZY ZADŁUŻENIA

Jak wskazują dane Ministerstwa Finansów, Gmina Jedwabno jest także najbardziej zadłużoną w powiecie szczycieńskim w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kwota przypadających na niego zobowiązań na koniec zeszłego roku wyniosła 2 264 zł. Na szczęście nie grozi jej los gminy Ostrowice posiadającej największe w Polsce zadłużenie - 18,6 tys. Na mocy specustawy ma ona zostać zlikwidowana, co nie miało dotychczas precedensu.

Kolejnym samorządem w powiecie pod względem zobowiązań jest Pasym z zadłużeniem na poziomie 1 485 zł na jednego mieszkańca. Na drugim biegunie znajduje się gmina Szczytno z kwotą 306 zł. Ten wynik klasyfikuje ją na siódmym miejscu w województwie w gronie gmin najmniej zadłużonych.

Z danych dotyczących wartości nominalnej długu wynika, że najbardziej zadłużonym samorządem w powiecie jest miasto Szczytno z kwotą należności bliską 14 mln zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca daje to jednak tylko 585 zł.

(jak wynika z danych MF, łącznie zadłużenie gmin w Polsce to 57 mld 205 mln zł, co daje 969 zł na mieszkańca)

DŁUG POD KONTROLĄ

Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak, mimo wysokiego długu sięgającego aż 41% ogólnych dochodów, zapewnia, że wszystko jest pod kontrolą i przebiega zgodnie z założonym planem.

- Dla mnie najważniejsze jest, aby co roku realizować sensowne inwestycje. To już ostatni moment, kiedy możemy tak obficie korzystać z unijnego dofinansowania. Te środki wkrótce się skończą – mówi wójt. Przypomina, że po poprzedniku odziedziczył dług w wysokości 8,3 mln zł i na tym poziomie jest on obecnie. - W międzyczasie jednak sporo inwestycji zrealizowaliśmy – podkreśla.

(o, pap)