Gmina Jedwabno od lat utrzymuje się w wojewódzkiej i powiatowej czołówce gmin o największym rozmachu inwestycyjnym w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tegoroczny ranking tylko to potwierdza. Ubiegłoroczny lider, Pasym, znalazł się na samym końcu powiatowej stawki.

Jedwabno w górę, Pasym w dół
Wójt Sławomir Ambroziak: - Mieszkańcy wymagają od nas przede wszystkim inwestycji i z tego będą nas rozliczać. Musimy być elastyczni

Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking liderów inwestycji w latach 2019-2021. To już 22. zestawienie o, jak podaje sam wydawca, najbardziej przejrzystej, stabilnej metodologii. Pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat. Pozwala to na uniknięcie dużych, chwilowych wahań wskaźnika, będącego podstawą rankingu.

Jak w tegorocznym zestawieniu wypadły nasze samorządy?

W klasyfikacji powiatów, szczycieński z kwotą 255 zł zajął 91. pierwsze miejsce w Polsce, najgorsze od trzech lat. W poprzedniej edycji był na 70. miejscu, a dwa lata temu – 43. W województwie najlepszy jest nidzicki (509 zł), a my plasujemy się na 9. miejscu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.