Jedwabno wciąż pozostaje najbogatszą gminą w powiecie szczycieńskim i jedną z najzamożniejszych w województwie pod względem pozyskiwanych dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Tuż za nią znajdują się Pasym i Wielbark. Pozostałe nasze samorządy uzyskały najsłabsze wyniki w kilkunastoletniej historii publikowania rankingu „Wspólnoty”.

Jedwabno wciąż najbogatsze
Siła gminy Jedwabno bierze się z korzystnego położenia, turystyki i lasów/fot. UG Jedwabno

Pismo samorządowe „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking bogactwa samorządów. Jego autorzy, sporządzając go, biorą pod uwagę dochody własne miast i gmin oraz otrzymywane przez nie subwencje, dzieląc uzyskaną w ten sposób sumę przez liczbę mieszkańców. Dokonano przy tym podziału na miasta wojewódzkie, miasta powiatowe, miasteczka i gminy wiejskie. Z naszych samorządów najwyższą lokatę zajęło Jedwabno, które w kategorii gmin wiejskich z kwotą 5513 zł plasuje się na 125. pozycji w kraju i 3. w województwie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.