Orlen Reklama Top

Wiosną 2015 roku trzy miejscowości będą obchodzić „trójkątną” 444. rocznicę oficjalnego powstania. Jednego dnia wydano bowiem przywileje założycielskie dla Szuci, Nart i Nowego Dworu.

Jubileusz 444-lecia

Książę

Albrecht Fryderyk

W roku 1525 wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern złożył Zygmuntowi Staremu hołd i został księciem pruskim. Przeszedł także na luteranizm. Prusy w ten sposób stały się pierwszym państwem protestanckim na świecie. W 1568 roku książę Albrecht zmarł. Rządy przejął syn zmarłego księcia, Albrecht Fryderyk Hohenzollern (1553 – 1618), który znał język polski i posiadał gruntowne wykształcenie. To właśnie ów książę pruski Albrecht Fryderyk, jednego dnia, 4 kwietnia 1571 roku wydał przywileje założycielskie dla Szuci, Nart i Nowego Dworu oraz dla szeregu innych wsi w dawnym starostwie nidzickim (Ulesie, Róg, Wichrowiec). Wkrótce potem u księcia wywiązała się choroba umysłowa, która w połowie lat siedemdziesiątych XVI wieku zmusiła do przekazania faktycznych rządów w Księstwie komuś innemu. W 1577 roku król polski Stefan Batory powierzył kuratelę nad Albrechtem Fryderykiem najbliższemu krewnemu chorego księcia, margrabiemu Jerzemu Fryderykowi. Po śmierci tego ostatniego w 1603 roku opieka nad Albrechtem Fryderykiem, a tym samym faktyczna władza w Prusach, przeszła w ręce elektorów brandenburskich. Po śmierci Albrechta Fryderyka w 1618 roku elektorzy bez większych problemów usankcjonowali prawnie swoją władzę w Prusach jako następcy zmarłego.

Szuć

Czas rzeczywistego powstania Szuci pozostaje niewiadomą. Oficjalny przywilej założycielski książę Albrecht Fryderyk wydał dla niej co prawda 4 kwietnia 1571 roku, nadając 6 chłopom 29 łanów i 25 mórg. Jednak wszyscy bez wyjątku historycy, którzy wypowiadają się na temat jej powstania, przyjmują, iż miejscowość ta istniała już wcześniej. Przypuszcza się nawet, że Szuć mogła powstać już w okresie przedkrzyżackim.

Max Meyhöfer w książce „Die Landgemeinden des Kreises Neidenburg” podaje za Döhringiem informację o istnieniu staropruskiej osady o nazwie Sucz.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.