W tym roku 60-lecie święceń kapłańskich obchodzi ks. Józef Drążek, długoletni proboszcz i dziekan dekanatu Szczytno. Z okazji pięknego jubileuszu otrzymał wiele życzeń i gratulacji, m.in. od papieża Franciszka, a w kościele Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczysta msza święta.

Jubileusz księdza Józefa
Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ks. dziekan Andrzej Wysocki

W niedzielę 4 lutego w kościele Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczysta msza święta w sposób szczególny dedykowana ks. prałatowi Józefowi Drążkowi. W tych dniach przypada bowiem 60. rocznica jego święceń kapłańskich, a od przyjazdu księdza do Szczytna minie wkrótce 38 lat. Przez 29 lat pełnił tu obowiązki proboszcza i jednocześnie dziekana. Od blisko 9 jest na emeryturze, ale wciąż ma bliski kontakt z wiernymi, służąc im wsparciem, radą i spowiedzią.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.