W czwartek w Miejskim Domu Kultury po raz 18. wręczono Jurandy. Honorową statuetkę z rąk starosty Jarosława Matłacha odebrał Andrzej Górczyński, przez 34 lata pełniący funkcję prezesa Banku Spółdzielczego w Szczytnie.

Jurandy przyznawane są od 1999 r. za wybitne zasługi w dziedzinach: gospodarka, działalność społeczna, kultura, nauka i sztuka, turystyka, sport i rekreacja. W tym roku zmienił się skład przyznającej je Kapituły. Obecnie tworzą go: starosta Jarosław Matłach (przewodniczący), przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Szczycieńskiego Joanna Gawryszewska (członek) oraz starszy Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie Jan Szymaczak (członek). Wygląd zmieniła też sama statuetka. Nową zaprojektował Przemysław Kozak, szczycieński grafik i artysta. Uczestnicy gali chwilą ciszy uczcili pamięć tragicznie zmarłego przed rokiem Andrzeja Kijewskiego, byłego burmistrza Szczytna i starosty, pomysłodawcy Jurandów oraz członka Kapituły. Muzyczną oprawę uroczystości zapewniły: zespół S.A.K.S. pod kierownictwem Aleksandra Tomaszczyka oraz Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo" z Olsztyna.

Wyróżnienia 2016:

- Uniwersytet III Wieku za działalność na rzecz aktywizacji społecznej osób starszych w powiecie szczycieńskim;

- Jadwiga Łęczek za wieloletnią bezinteresowną pomóc na rzecz osób potrzebujących oraz aktywizację społeczną w powiecie szczycieńskim;

- Dominik Smosarski za szczególne osiągnięcia i sukcesy sportowe;

- "Leśny Zakątek" w Spychowie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki;

- Grupa S.A.K.S. za działalność kulturalną na rzecz mieszkańców powiatu.

Statuetki 2016:

- Fundacja Autripmus za propagowanie bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu;

- Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy OSP w Wielbarku za działalność społeczną na rzecz mieszkańców;

- P.H.U. Samoradek za szczególne osiągnięcia w dziedzinie gospodarki;

- Jerzy Niemczuk za działalność kulturalną na rzecz mieszkańców;

- Ireneusz Bukowiecki za wkład w rozwój sportu i lekkoatletyki w powiecie szczycieńskim;

Jurand Honorowy i tytuł Zasłużonego dla Powiatu Szczycieńskiego:

- Andrzej Górczyński. 

 Jurandy rozdane