Cztery organizacje działające na terenie gminy Rozogi otrzymają dofinansowanie od lokalnego samorządu na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i integracji.

Kasa na kulturę, sport i integrację
W ramach „Kuźni talentów” prowadzone będą w GOK-u zajęcia z muzyki i śpiewu

W ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych wpłynęły cztery oferty. Wszystkie spełniają wymogi i otrzymają dofinansowanie do zaplanowanych działań. Najwięcej środków przyznano Fundacji „Kreolia - Kraina Kreatywności” na przedsięwzięcia z zakresu rozwoju kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.