„Powiatowa platforma GIS dla geodetów i rzeczoznawców majątkowych”, jedna z największych tegorocznych inwestycji

w powiecie szczycieńskim, doczeka się jednak realizacji.

Kasa na platformę

W ostatnim dniu lutego w Urzędzie Marszałkowskim władze powiatu i województwa podpisały umowę o dofinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Projekt przewiduje utworzenie specjalistycznej platformy usługowej wykorzystującej materiały będące w posiadaniu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Materiały ucyfrowione zostaną powiązane z materiałami cyfrowymi, zgromadzonymi w bazie danych w formie umożliwiającej dalsze ich udostępnianie oraz analizy.

- Gromadzone i udostępniane w formie elektronicznej zbiory danych przestrzennych będą głównie służyć ułatwieniu pracy projektantów, geodetów i rzeczoznawców majątkowych oraz wspomaganiu decyzji gospodarczych odbiorcom zewnętrznym i wewnętrznym urzędu – mówi starosta Jarosław Matłach. Dodaje, że zamieszczenie w jednym miejscu jednolitych informacji na temat całego powiatu wpłynie na podniesienie jego atrakcyjności, zwłaszcza inwestycyjnej.

Wartość projektu wynosi ponad 3 mln zł, z czego 2,6 mln stanowią środki z RPO.

(m)