Gminy Rozogi i Szczytno znalazły się w gronie ponad 40 samorządów województwa warmińsko- mazurskiego, które otrzymają dofinansowanie na remont remiz strażackich.

Kasa na remizy

Remizy w Szymanach i Rozogach czekają wkrótce generalne remonty. Uda się je przeprowadzić dzięki dotacjom z Samorządowego Programu Wsparcia OSP. Do podziału było 1,35 mln zł z budżetu województwa. Spośród 88 gmin, które złożyły wnioski pieniądze trafią do blisko połowy z nich. Będą je mogły wydać na zakup sprzętu przeciwpożarowego i ratowniczego lub remont strażnic.

W Szymanach budynek remizy przejdzie generalny remont. Wybudowane zostaną sanitariaty i kuchnia, wymienione instalacja sanitarna i okna. Obiekt zostanie ocieplony.

- Chcemy zapewnić strażakom odpowiednie warunki socjalne przed i po akcji oraz do przeprowadzenia szkoleń - mówi Krzysztof Fajbuś, sekretarz Zarządu Gminnego OSP. W najbliższych dniach odbędzie się przetarg. Według dokumentacji technicznej, koszty mają sięgnąć 100 tys. zł, z czego dotacja wyniesie połowę.

- Nasza OSP w Szymanach liczy 37 członków, w tym 10 kobiet – mówi Andrzej Gers, szef jednostki i jednocześnie nowy sołtys Szyman. Przy okazji zdradza nam, że czynione są starania, aby będący na stanie OSP piętnastoletni star 200 został zastąpiony nowszym modelem.

Krzysztof Fajbuś wyraża z kolei nadzieję, że przeprowadzone inwestycje pozwolą włączyć jednostkę w Szymanach, podobnie jak i w Olszynach, do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

Spośród gmin powiatu szczycieńskiego dofinansowanie w wysokości 15 tys. zł otrzyma jeszcze gmina Rozogi na wymianę drzwi garażowych w budynku OSP Rozogi. Cały koszt zadania szacuje się na ponad 30 tys. zł.

(o)/fot. A. Olszewski