- Zadaniem wszystkich chrześcijan jest szukanie tego, co łączy – mówił podczas nabożeństwa ekumenicznego odprawionego w kościele ewangelickim w Szczytnie biskup Jacek Jezierski.

Kazanie o pojednaniu

Tydzień po nabożeństwie ekumenicznym w kościele Wniebowzięcia NMP przyszła kolej na podobną uroczystość w kościele ewangelickim w Szczytnie. Na zaproszenie gospodarza - ks. Alfreda Tschirschnitza przybyli tu w minioną niedzielę przedstawiciele Kościołów – Katolickiego, Zielonoświątkowego i Adwentystów Dnia Siódmego, władze samorządowe i wierni.

W wygłoszonym kazaniu biskup Jacek Jezierski przybliżał stuletnią już historię ruchu ekumenicznego poszukującego płaszczyzny porozumienia między chrześcijanami różnych wyznań. Inicjatywa wspólnej modlitwy o jedność chrześcijan wyszła od duchownych anglikańskich i protestanckich. Stopniowo zaczęli przyłączać się inni. Kościół Katolicki oficjalnie opowiedział się za tym podczas II Soboru Watykańskiego. Ksiądz biskup, opisując różne płaszczyzny ekumenizmu – duchowego, praktycznego oraz doktrynalnego podkreślał ważne znaczenie w naszej codzienności - ekumenizmu życia. Polega on na życzliwości okazywanej chrześcijanom innych wyznań, ludzkiej przyjaźni, braterstwie czy zwyczajnych gestach sympatii.

- Nie potrzeba tu wielkich słów i uroczystych proklamacji – mówił biskup Jezierski, zauważając, że otwarta i życzliwa postawa zbliża ludzi i kościoły, a także przyczynia się do odnajdywania jedności.

(o)