Dawny budynek internatu ZS nr 1, przekazany przez starostwo WSPol w darowiźnie, od lat stoi niezagospodarowany. Na razie nie ma widoków, aby to się zmieniło. Według władz uczelni, koszt jego adaptacji na cele dydaktyczne, przekroczyłby budowę całkiem nowego obiektu. Nic też nie wskazuje, aby w najbliższym czasie zniknęły szpecące wjazd do Szczytna ruiny kasyna.

Kłopotliwe nieruchomości WSPol-u
Zdaniem władz WSPol remont i adaptacja dawnego internatu przy ul. Mickiewicza pochłonęłyby więcej środków niż postawienie całkiem nowego budynku

BĘDĄ TYLKO ZABEZPIECZAĆ

Dawny internat Zespołu Szkół nr 1, mieszczący się w przedwojennej, narożnej kamienicy przy ul. Mickiewicza w Szczytnie, został w 2010 r. przekazany przez starostwo w darowiźnie Wyższej Szkole Policji. Nieruchomość wyceniana wówczas na blisko 1 mln zł miała być wykorzystana przez uczelnię na cele statutowe. Ówczesny komendant rektor Arkadiusz Letkiewicz zamierzał zaadaptować ją na akademik oraz sale dydaktyczne. Do dziś te plany nie zostały zrealizowane. Budynek stoi niezagospodarowany, co budzi irytację mieszkańców, patrzących z żalem, jak cenny architektonicznie obiekt z roku na rok niszczeje. Działania WSPol sprowadzają się jedynie do doraźnego zabezpieczenia, aby nie stwarzał zagrożenia dla przechodniów i uczniów ZS nr 1 odbywających zajęcia w pobliskim baraku.

Czy nowe władze uczelni mają pomysł na wykorzystanie dawnego internatu?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.