Znane są już wysokości stypendiów, jakie przyznawane będą w poszczególnych samorządach uczniom z najuboższych rodzin. Różnice są znaczne, wszyscy jednak narzekają na zbyt małe środki otrzymane na to zadanie z budżetu państwa.

Kłopotliwe stypendia

Sporo krwi samorządowym urzędnikom napsuła ustawa o pomocy materialnej dla uczniów z najuboższych rodzin. Przyznane z budżetu państwa środki na ten cel są niewystarczające, a rozbudzone nadzieje wśród mieszkańców - nieporównywalnie większe. Każdy z samorządów musi jeszcze z przyznanych na cały rok kwot wydzielić 5% na fundusz zapomogowy uruchamiany w nagłych przypadkach. Ustawa mówi, że stypendium można przyznać uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w sytuacji, gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 316 zł. Określono też minimalną stawkę 44,80 zł, nie precyzując jednak dokładnie, jakiego okresu ma ona dotyczyć. Samorządy powiatu szczycieńskiego uchwaliły więc swoje regulaminy udzielania pomocy materialnej w oparciu przede wszystkim o wysokość przyznanych na ten cel środków z budżetu państwa. Wyjątek zrobiła tylko gmina Szczytno, dodając do stypendiów dodatkowo 120 tys. zł ze swojego budżetu.

GMINA SZCZYTNO

- Zrobiliśmy gest w stronę najuboższych mieszkańców, bo są przypadki, gdzie dochód na członka rodziny wynosi tylko 10 zł - tłumaczy decyzję samorządu wójt Sławomir Wojciechowski. Dzięki temu na jeden wniosek (zatwierdzono - 610) przypadło do podziału średnio 490 zł w skali roku. W zależności od wysokości dochodów w rodzinie, ustalono 5 stawek stypendialnych. Tam, gdzie dochód nie przekracza 79 zł, stypendium za okres pierwszych sześciu miesięcy wyniesie 360 zł, a tam, gdzie jest bliski 316 zł świadczenie będzie miało wartość 268,80 zł.

DŹWIERZUTY

Spośród 700 zgłoszonych wniosków wymogi spełniały 603. Ustalono trzy progi dochodowe: do 126,40 zł - stypendium za sześć miesięcy 100,80 zł (188 uczniów), do 250,80 zł - 61,60 zł (307), do 316 zł - 44,80 zł (108). Średnio na jeden wniosek w skali roku przypada 140 zł. Do podziału jest 89 tys. zł.

- Ludzie są bardzo zawiedzeni, bo media centralne podawały, że stypendium wyniesie minimum 44,80 zł na miesiąc - mówi Mirosława Siwek, podinspektor ds. księgowości w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach. - Tymczasem przyznane środki są blisko czterokrotnie mniejsze.

JEDWABNO

Powołana komisja stypendialna postanowiła przyznać stypendia 65 uczniom spośród 273, którzy złożyli wnioski.

- Braliśmy przede wszystkim pod uwagę sytuację danej rodziny, czy jest ona dotknięta bezrobociem, niepełnosprawnością, zjawiskami patologicznymi - mówi kierownik GOPS-u Katarzyna Chabińska. Dlaczego zdecydowano się na selekcję?

- Mogliśmy przyznać po 50 zł na osobę, ale przecież za takie pieniądze niewiele można kupić.

Komisja wydzieliła dwa progi dochodowe do 284,40 i do 316 zł. Ci, którzy zakwalifikowali się do pierwszego (62 osoby) otrzymają 302,40 zł, pozostali - 268,80 zł.

- Nie ma żadnej logiki w przyznawaniu środków przez państwo. Całe odium niezadowolenia spada na samorządy - żali się kierownik Chabińska.

PASYM

Gmina otrzymała 39 tys. zł, z czego na pierwsze sześć miesięcy tego roku rozdysponowała 29 tys. zł. Stypendia w wysokości od 50 do 300 zł otrzyma 360 uczniów, taka jest opinia komisji stypendialnej, którą jeszcze musi zatwierdzić burmistrz.

- Rozbudzono nadzieje, których my jako samorząd nie mamy możliwości spełnić - mówi przewodniczący komisji, sekretarz miasta Kazimierz Oleszkiewicz. Nie wyklucza, że samorząd dołoży do stypendiów własne środki. Taki wariant będzie rozpatrywany jednak dopiero w drugiej połowie roku.

ŚWIĘTAJNO

Przyznana z budżetu państwa kwota (99,7 tys. zł) nie satysfakcjonuje też samorządowców w Świętajnie.

- Ludzie są rozczarowani, ale z drugiej strony lepsze to niż nic - mówi Wioletta Janowska, kierownik Gminnego Zespołu ds. Oświaty. Komisja stypendialna za okres sześciu miesięcy przyznała 240 stypendiów po 120 zł (dochód do 160 zł) i 301 po 90 zł (dochód do 316 zł).

WIELBARK

Do rozdysponowania jest 176 tys. zł. Ustalono dwa progi dochodowe: do 94,80 zł i do 316 zł. Do pierwszego zakwalifikowano 50 uczniów, którzy otrzymają po 168 zł. 551 uczniów z drugiej grypy będzie mogło otrzymać po 90 zł.

- Założyliśmy, że w drugiej połowie roku stypendia wzrosną, bo i wydatki związane z rozpoczęciem roku szkolnego będą poważniejsze - poinformowała nas sekretarz urzędu Grażyna Lewenda.

ROZOGI

Najbardziej uniwersalnie podeszła do wypłaty stypendiów gmina Rozogi. Wszyscy, którzy spełniali kryteria (677) otrzymali po 84 zł za sześć pierwszych miesięcy tego roku.

- Zastanawialiśmy się, czy do przyznanych nam z budżetu państwa 101 tys. zł nie dołożyć własnych środków. Ale wyszło, że nie ma z czego - mówi inspektor dyrektor Gminnej Administracji Szkolnej Marek Turowski.

SZCZYTNO

Z kolei najbardziej wstrzemięźliwie wypłatę stypendiów potraktował miejski samorząd w Szczytnie. Na przyznane ponad 300 tys zł. złożono 295 wniosków. Utworzono dwa progi dochodowe: do 284,40 zł i 316 zł. Pierwsi, których jest zdecydowana większość otrzymają po 302,40 zł za pół roku, pozostali po 268,80 zł. Z podziału wynika, ze miasto wyda za pierwsze półrocze tylko 1/3 przyznanych środków.

- W drugiej połowie roku wniosków może być nawet 600 - tłumaczy takie stanowisko Jacek Walaszczyk inspektor wydziału oświaty Urzędu Miejskiego. - Nie mamy też pewności, czy państwo wywiąże się z pełnej wypłaty obiecanych środków.

I na koniec informacja bardzo ważna. Aby otrzymać stypendium, trzeba najpierw przedstawić rachunki, na które zakupione zostały artykuły szkolne, obuwie sportowe i inne akcesoria związane z nauką.

(olan)

2005.05.25