Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szczytnie wydaje się coraz bliższa. Rozstrzygnięto już przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji, która ma być realizowana systemem „zaprojektuj – wybuduj”. Jest nim konsorcjum składające się m.in. ze spółki KIM prowadzącej obecnie rozbudowę placówki.

Kolejny krok w stronę SOR-u
Tak, według wizualizacji, ma wyglądać Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szczytnie

Władze powiatu szczycieńskiego o utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego starały się od kilku lat. Dopiero niedawno pojawiła się szansa na realizację tej inwestycji. Projekt SOR-u znalazł się bowiem w wykazie zadań Regionalnego Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, gdzie przewidywalna wysokość dofinansowania sięga 85%. Starostwo przygotowało program funkcjonalno – użytkowy i złożyło wniosek do ministerstwa zdrowia. Nie czekając na decyzję o przydziale środków, szpital ogłosił przetarg na wyłonienie wykonawcy, który ma realizować zadanie w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.