Insp. Cezary Gołota nie jest już komendantem powiatowym policji w Szczytnie. W miniony poniedziałek po 35 latach służby przeszedł na emeryturę. Do czasu powołania nowego komendanta jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy zastępca, mł. insp. Tomasz Michalczak.

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami, insp. Cezary Gołota nie jest już komendantem powiatowym policji w Szczytnie. Uroczyste zdanie przez niego obowiązków odbyło się 31 października. Dotychczasowy komendant przeszedł na emeryturę po 35 latach służby. W pożegnaniu insp. Gołoty wzięły udział m.in. władze miasta i powiatu, a także komendant wojewódzki policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. - Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że czas, w którym mieliśmy okazję spotykać się i dzielić sprawy zawodowe, cenię bardzo wysoko i na długo zachowam w pamięci - zwracał się do odchodzącego komendanta insp. Klimek. Odejście Cezarego Gołoty ze służby było kwestią czasu. Dwa tygodnie temu, podczas wizyty w WSPol wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński zapowiedział, że byli milicjanci wraz z początkiem roku stracą funkcje kierownicze w policji. Były już szef szczycieńskich policjantów pracę w resorcie zaczynał 16 września 1981 r. w pionie prewencji Komendy Stołecznej. Po ukończeniu z wyróżnieniem w 1984 r. Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie pozostał na uczelni jako pracownik naukowo - dydaktyczny, zajmując kolejno stanowiska starszego asystenta, wykładowcy, starszego wykładowcy, nauczając m.in. prawa cywilnego, administracyjnego, policyjnego oraz nauk pedagogicznych. W latach 1999 - 2002 pełnił obowiązki naczelnika Wydziału Organizacyjnego Dydaktyki, a w latach 2002 - 2003 kierował Zakładem Metodyki Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr Kierowniczych Policji. Po 19 latach pracy w WSPol został powołany na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego policji w Wałczu. W latach 2005 - 2006 pełnił obowiązki zastępcy komendanta wojewódzkiego w Szczecinie, nadzorując pion prewencji. Przez rok był komendantem powiatowym w Zakopanem, a przez kolejnych pięć - w Węgorzewie. Pod koniec lutego 2013 r. objął stanowisko komendanta powiatowego w Szczytnie. Do czasu powołania nowego komendanta, jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy zastępca Cezarego Gołoty mł. insp. Tomasz Michalczak.

(ew)