Podinsp. Tomasz Bzymek jest już pełnoprawnym komendantem powiatowym policji w Szczytnie. Powołanie na to stanowisko wręczył mu komendant wojewódzki. Od stycznia podinsp. Bzymek był p.o. szefa szczycieńskiej jednostki.

Podinsp. Tomasz Bzymek od 17 stycznia br. był pełniącym obowiązki komendanta powiatowego policji w Szczytnie. W czwartek 20 kwietnia odbyło się uroczyste powołanie go na to stanowisko. Rozkaz, zgodnie z którym został już pełnoprawnym szefem szczycieńskiej jednostki, wręczył mu komendant wojewódzki policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych miasta i powiatu, kierownictwo WSPol oraz reprezentanci innych służb mundurowych. Obecni byli także szczycieńscy policjanci na czele z I zastępcą komendanta powiatowego mł. insp. Tomaszem Michalczakiem. 

(ew)

Komendant policji już nie p.o.