„Kompleksowa rehabilitacja” – to projekt unijny, do udziału w którym zachęca Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem jest kompleksowa rehabilitacja umożliwiająca podjęcie lub powrót do pracy.

Kompleksowa rehabilitacja czeka na chętnych
W spotkaniu w urzędzie pracy udział wzięło 25 bezrobotnych

- Program skierowany jest do osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą na różnych etapach życia, tych, którzy nigdy nie pracowali, lub pracowali, ale nie mogą już wykonywać dotychczasowego zawodu i chcą się przekwalifikować, by podjąć zatrudnienie – mówi Joanna Hryniewicka, koordynatorka programu z ramienia PFRON. Zainteresowane osoby kierowane są do jednego z czterech ośrodków, w których świadczone są usługi kompleksowej rehabilitacji. Obejmują one działania w zakresie zawodowym, psychospołecznym i medycznym.

Uczestnicy przechodzą m. in. szkolenie zawodowe, w tym kurs komputerowy zakończony certyfikatem honorowanym w całej Unii Europejskiej. Na koniec pośrednicy pracy pomagają im w znalezieniu optymalnej pracy w miejscu zamieszkania.

Zajęcia w ośrodku zaplanowane są na ok. pięć miesięcy i co bardzo ważne niepełnosprawni nie ponoszą żadnych kosztów. Dotyczy to zarówno wyżywienia jak i zakwaterowania (pokoje 1-osobowe). Refundowane są im także wszystkie dojazdy, zarówno do ośrodka, jak i do domu, bo na weekendy można do niego wrócić.

Program „Kompleksowa Rehabilitacja” realizowany jest jako pilotażowy od roku 2019. Do tej pory skorzystało z niego 300 osób w całej Polsce, ale jeszcze nikt z naszego powiatu. Być może wkrótce to się zmieni. W miniony piątek w urzędzie pracy w Szczytnie odbyło się spotkanie, w którym wzięło udział 25 zarejestrowanych w nim bezrobotnych. - Zainteresowanie uczestników oferowanym wsparciem było duże. Po spotkaniu kilkanaście osób pobrało dokumenty zgłoszeniowe, jedna osoba wypełniła dokument zgłoszeniowy na miejscu i już przekazała przedstawicielce PFRON - mówi Elżbieta Dawidczyk, koordynator doradców klienta w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szczytnie.

Wszyscy zainteresowani udziałem w programie powinni zgłaszać się do miejscowego urzędu pracy.

(p)