W minionym tygodniu ministra edukacji Barbara Nowacka spotkała się z mieszkańcami Szczytna. Zapowiedziała odchudzenie przeładowanej podstawy programowej oraz reformę systemu edukacji. Zaznaczała jednak, że zmiany będą wprowadzane powoli i w konsultacjach z nauczycielami. Nie miała za to dobrych wiadomości dla samorządowców, którzy od lat narzekają na to, że subwencja z budżetu państwa nie pokrywa wydatków związanych z utrzymaniem oświaty.

Koniec szkoły, którą znamy
Na spotkanie z ministrą Nowacką licznie przybyli lokalni działacze Koalicji Obywatelskiej

ODPARTYJNIĆ KURATORIA

W środę 27 marca w Szczytnie gościła ministra edukacji Barbara Nowacka. W spotkaniu z mieszkańcami odbywającym się w Miejskim Domu Kultury uczestniczyli także parlamentarzyści – senatorka Ewa Kaliszuk i poseł Janusz Cichoń, nowa warmińsko – mazurska kuratorka oświaty Jolanta Skrzypczyńska oraz lokalni działacze Kolacji Obywatelskiej. Przybyli też przedstawiciele oświatowych związków zawodowych – ZNP i „Solidarności”.

Wśród priorytetów ministerstwa jego szefowa wymieniała poprawę sytuacji materialnej nauczycieli. Jak informowała, 90% samorządów wypłaciło im już wyrównania w związku z zapowiadaną przez rząd podwyżką. - To pierwszy krok w kierunku podniesienia prestiżu zawodu nauczycielek i nauczycieli – podkreślała Barbara Nowacka. Zapowiedziała także odpartyjnienie kuratoriów tak, aby nie służyły one jako instytucja wymierzająca kary i kontrolująca dyrektorów, jak za jej poprzednika Przemysława Czarnka, lecz będąca dla nich wsparciem. Zadeklarowała również skupienie się na poprawie zdrowia psychicznego uczniów.

ODCHUDZI PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ

Nowacka zapowiedziała odchudzenie podstawy programowej, bo, jak zauważała, obecnie jest ona mocno przeładowana, co powoduje, że przyswojenie przez uczniów ogromu materiału to fikcja.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.