Konkurs na stanowisko kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie nie przyniósł rozstrzygnięcia. Spośród trzech zgłoszonych kandydatek na tę funkcję tylko jedna spełniała wymogi formalne, ale wójt nie zdecydował się jej zatrudnić. W tej sytuacji na najbliższy rok obowiązki kierownika powierzył dotychczasowej pracownicy placówki, Wiolecie Wojciechowskiej.

Konkurs bez rozstrzygnięcia
Przez najbliższy rok funkcję kierownika ŚDS w Jedwabnie będzie pełniła Wioleta Wojciechowska

Po przejęciu przez gminę Jedwabno prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy, funkcję jego kierownika objęła Krystyna Kabała. Od początku jednak zaznaczała, że to sytuacja tymczasowa, bo zaledwie kilka miesięcy wcześniej przeszła na emeryturę z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, którym przez wiele lat kierowała. Termin powierzenia jej obowiązków w ŚDS upłynął z końcem sierpnia. Wcześniej wójt gminy Jedwabno ogłosił konkurs na to stanowisko. Wpłynęły trzy kandydatury, z których tylko jedna, Iwony Pyśk z Opaleńca, spełniała wymogi formalne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.