Już w ten czwartek poznamy laureatów tegorocznego konkursu „Fotograf Szczycieński”. Nagrodzone prace będzie można oglądać od soboty na wystawie w MDK-u.

Konkurs fotograficzny
W pracach komisji konkursowej oceniającej nadesłane fotografie uczestniczyli Katarzyna Wolicka-Kozak i Andrzej Symonowicz

Do 12. już edycji konkursu „Fotograf Szczycieński” 25 autorów nadesłało 197 zdjęć. Do wyboru mieli cztery tematy: ludzie, wydarzenia, architektura i pejzaż. Ten ostatni kilka lat temu został wycofany, bo nadsyłane przez autorów zdjęcia powtarzały się do znudzenia. - W ubiegłym roku zaryzykowaliśmy przywracając ten temat i okazało się, że jest już inne spojrzenie. Także w tym roku wśród bardzo typowych, powtarzalnych zachodów słońca trafiło się kilka ciekawych prac, zasługujących na wyróżnienie – mówi Andrzej Symonowicz, przewodniczący komisji konkursowej. Bardzo interesująco i bogato wypadła kategoria ludzie, słabo z kolei – architektura. W tej ostatniej autorzy prac dosyć standardowo podeszli do tematu. - Nie zmienia to jednak faktu, że wybrana w tej kategorii praca jest znakomitym fotogramem – podkreśla przewodniczący komisji. W jej skład wchodzili także: Katarzyna Wolicka-Kozak – instruktorka plastyki w MDK-u, Hubert Jasionowski, Witold Czujak, Paweł Salamucha - fotograficy, Łukasz Zbrzeźniak – przedstawiciel burmistrza Szczytna i Andrzej Olszewski – redaktor naczelny „Kurka Mazurskiego”, patrona medialnego konkursu.

- Obrady komisji nie trwały długo. Łatwo było nam wybrać wyróżniające się zdjęcia. W tym względzie panowała jednomyślność, czym sami byliśmy zaskoczeni – zdradza Andrzej Symonowicz. W każdej z kategorii przyznano jedną nagrodę i jedno wyróżnienie.

Z uwagi na pandemię w tym roku nie będzie uroczystego ogłoszenia wyników. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace, w tym oczywiście laureatów, będzie można oglądać na wystawie pokonkursowej, już od najbliższego czwartku w głównym holu MDK-u.

My nagrodzone zdjęcia zamieszczamy na stronie 30.

(l)