Organizacje pozarządowe mają szansę na dodatkowe pieniądze. Wystarczy wysłać zgłoszenie i... zostać laureatem konkursu na najlepszą inicjatywę.

Konkurs - to z kolei pierwsza inicjatywa powołanej nie dalej jak dwa miesiące temu Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Specjalna kapituła ma wyłonić (i nagrodzić) te przedsięwzięcia, które już zostały zrealizowane oceniając je pod względem takich kryteriów jak np.: społeczne znaczenie, wpływ na rozwój i konkurencyjność regionu, innowacyjność, zaangażowanie wolontariuszy do realizacji projektu itp. Termin składania zgłoszeń upływa z końcem października. Na przygotowanie dokumentacji mają więc jeszcze czas te stowarzyszenia, które są w trakcie realizacji swych przedsięwzięć, jak choćby - na przykład - nowe w Szczytnie Stowarzyszenie "Nawa" im. ks. Roberta Dziewiatowskiego, organizujące cykl biegów przełajowych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 523-73-45 lub e-meilem: .

(hab)

2004.09.29