Jeszcze tylko do piątku mogą składać swoje oferty osoby chcące wziąć udział w konkursach na dyrektorów Zespołu Szkół nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szczytnie. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap, staną przed komisją złożoną z 12 członków. Wiadomo już, że z udziału w konkursie zrezygnowała dotychczasowa dyrektor ZS nr 1 Małgorzata Folga, która zdecydowała się przejść na emeryturę.

Konkursy na dyrektorów
Małgorzata Folga poinformowała starostę, że nie weźmie udziału w konkursie, bo zamierza przejść na emeryturę

Trwa konkurs na dyrektorów Zespołu Szkół nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 i Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szczytnie. - Ogłosiliśmy go dlatego, że dotychczasowym dyrektorom kończą się kadencje – tłumaczy starosta Jarosław Matłach. Kandydaci mają czas na składanie dokumentów do piątku.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.