Od nowego roku szkolnego na kierowniczych stanowiskach w placówkach oświatowych gminy Szczytno nastąpiła jedna zmiana. To efekt odejścia na emeryturę dotychczasowej dyrektor szkoły w Wawrochach Elżbiety Dziuban.

Konkursy na dyrektorów
Nowy rok w kadrze kierującej oświatą w gminie Szczytno nastąpiła tylko jedna zmiana. Odchodzącą dyrektor Elżbietę Dziuban (pierwsza z lewej) zastąpiła Ewa Rybaczyk (trzecia z prawej)

W gminie Szczytno przeprowadzono konkursy na dyrektorów placówek oświatowych. Do większości przystąpiły dotychczasowe dyrektorki, nie mając przy tym konkurencji. Opinia komisji konkursowej była przy tym pozytywna i na tej podstawie wójt Sławomir Wojciechowski powołał na kolejną kadencję – Ewę Goździewską (SP w Rudce), Iwonę Walesiak (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipowcu) i Jolantę Ludwiczak (Gminne Przedszkole „Jasia i Małgosi” w Kamionku). Do konkursu nie stanęła Elżbieta Dziuban, dyrektor SP w Wawrochach, a powodem była jej decyzja o przejściu na emeryturę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.