Burmistrz Szczytna ogłosiła konkursy na stanowiska dyrektorów obu miejskich gimnazjów. Oficjalnym powodem jest koniec kadencji obecnie nimi kierujących Ewy Żenczykowskiej – Sawickiej i Małgorzaty Afanasjew.

Konkursy na dyrektorów gimnazjów

Władze Szczytna ogłosiły dwa konkursy na stanowiska dyrektorów Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. Termin składania ofert przez kandydatów upływa 10 sierpnia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.