Pod koniec 2019 roku w Chinach pojawił się tajemniczy wirus, który wywołał epidemię zapalenia płuc w Wuhan w prowincji Hubei. Naukowcy długo nie mogli zidentyfikować patogenu. Ostatecznie rozpoznano nowy typ koronawirusa, który otrzymał oficjalną nazwę SARS-CoV-2, a choroba, którą wywołuje: COVID-19.

#KoronawirusKoronawirusy po raz pierwszy rozpoznano u ludzi w latach 60. ubiegłego stulecia. Na początku XXI wieku koronawirus z gatunku SARS wywołał globalną epidemię zapalenia płuc. Dzięki sprawnej współpracy służb sanitarnych na całym świecie, epidemię udało się opanować w kilka miesięcy. W 2012 roku pojawiło się nowe śmiertelne zagrożenie związane z koronawirusami - bliskowschodni zespół niewydolności oddechowej (MERS).

Jak się zabezpieczyć?

• Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

• Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590! Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Decyzje wojewody

Wojewoda warmińsko-mazurski polecił czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa, w terminie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. w:

- żłobkach i klubach dziecięcych

- placówkach wsparcia dziennego;

- centrach integracji społecznej;

- klubach integracji społecznej;

- dziennych domach i klubach seniora;

- środowiskowych domach samopomocy;

- warsztatach terapii zajęciowej.

Wojewoda zarządził również zawieszenie do 25 marca br. organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki.

Zwieszenie zajęć w szkołach

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. zostaje czasowo ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:

• poradni psychologiczno-pedagogicznych;

• specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;

• młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;

• przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;

• szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;

• szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Bezpieczeństwo na granicy

Na przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą trwa kontrola sanitarna. Kontroli poddawane są wszystkie osoby przyjeżdzające do Polski. Kontrola sanitarna prowadzona jest wobec wszystkich osób i pojazdów na drogowych przejściach granicznych. Kontroli poddawani są także podróżni w pociągach. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej dokonują pomiaru temperatury, a funkcjonariusze Straży Granicznej pobierają karty lokalizacyjne. W przypadku osoby zgłaszającej złe samopoczucie i z podwyższoną temperaturą, dalsze czynności realizować będą służby sanitarne zgodnie z wytycznymi GIS.