Szczycieńscy strażacy dobrze wiedzą, jak bezcennym lekiem jest krew. Dlatego sami wzięli udział w akcji jej poboru. W sumie oddali ponad 4 litry tego życiodajnego płynu.

Krew od strażaków
Strażacy oddali łącznie ponad 4 litry krwi

W miniony piątek przed halą im. Huberta Wagnera w Szczytnie została przeprowadzona akcja poboru krwi. Tym razem wzięło w niej udział 7 strażaków Komendy Powiatowej PSP w Szczytnie oraz 3 druhów z OSP Płozy i OSP Gawrzyjałki. Spośród dziesięciu, którzy zgłosili się do akcji, po przebadaniu do oddania krwi zostało zakwalifikowanych dziewięciu. W sumie do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie strażacy przekazali ponad 4 litry tego niezastąpionego leku. Organizatorem akcji był Klub HDK w Szczytnie, natomiast mobilny punk oddawania krwi oraz obsługę  medyczną zapewnił  RCKiK w Olsztynie.

(j)