W Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbył się koncert poświęcony Krzysztofowi Klenczonowi. Jego największe przeboje przypomniała młodzież szczycieńskich szkół, chór „Kantata” oraz Tadeusz Machela.

Krzysztofa piosenek czar...

Koncert odbył się w minioną sobotę (16 kwietnia), a okazją do jego zorganizowania stała się niedawna 35. rocznica śmierci Krzysztofa Klenczona, wychowanego w Szczytnie kompozytora niezapomnianych przebojów, lidera Czerwonych Gitar i Trzech Koron. O tym, że jego twórczość wciąż ma swoich wiernych wielbicieli, świadczy frekwencja. Sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury była wypełniona do ostatniego miejsca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.