Centrum Edukacji w Szczytnie działa już trzydzieści lat. Podczas jubileuszowej uroczystości w restauracji „Zacisze” uhonorowano osoby w szczególny sposób zasłużone dla placówki. Najwyższe odznaczenie przyznawane przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego – Odznakę Rubinową – otrzymała wieloletnia dyrektor Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Janina Domian, która jest czynnym pedagogiem od … 60 lat.

Kształcenie to ich pasja
Dyrektor Barbara Świerczyńska (z lewej) wraz z wyróżnionymi Srebrną Odznaką za Zasługi dla ZDZ: Krystyną Figiel, Przemysławem Figiel, Konradem Klonowskim, Łucją Kołpakowską, Pawłem Królikowskim, Izabelą Paszkiewicz i Barbarą Szewc

NA FALI PRZEMIAN

Jubileusz 30-lecia Centrum Edukacji w Szczytnie świętowało w miniony czwartek w restauracji „Zacisze”, z udziałem licznie przybyłych gości. Wśród nich nie mogło zabraknąć byłego długoletniego prezesa Warmińsko – Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego, któremu placówka podlega, Henryka Narwojsza. Przybył również jego następca, Jarosław Szutowicz, a także samorządowcy i przedstawiciele placówek, z którymi Centrum od lat blisko współpracuje.

Uroczystość była okazją do wspomnień oraz podsumowań.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.