Na ul. Kochanowskiego, w obrębie skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej - Curie, często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. Dlatego mieszkańcy, w tym radni miejscy, od lat postulują wykonanie w tym miejscu przejścia. Tymczasem nie wiadomo, kto miałby się tego podjąć. Miasto stoi na stanowisku, że GDDKiA, z kolei GDDKiA przekonuje, że to zadanie miasta.

Kto ma zrobić to przejście?
W miejscu, gdzie postulowane jest przejście, często dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych

Wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Kochanowskiego, w obrębie skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej – Curie leżącą w ciągu drogi krajowej nr 57, to postulat od dawna zgłaszany przez mieszkańców oraz radnych. Pod koniec roku z kolejną już interpelacją w tej sprawie wystąpił radny Paweł Krassowski. Zwracał w niej uwagę, że przejście znacząco poprawiłoby bezpieczeństwo dzieci chodzących tamtędy do pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 3. W odpowiedzi udzielonej Krassowskiemu, burmistrz Krzysztof Mańkowski informuje, że w wyniku wcześniejszej interpelacji złożonej przez niego w październiku, wniosek został przekazany zarządcy drogi, czyli GDDKiA. Ta jednak odbija piłeczkę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.