Będzie zmiana na stanowisku Prokuratora Rejonowego w Szczytnie. Pełniąca tę funkcję od blisko siedmiu lat Dorota Krzyna, złożyła rezygnację. Do czasu wyłonienia nowego szefa szczycieńskiej prokuratury, sprawy związane z jej funkcjonowaniem przejął zastępca Prokuratora Rejonowego, Artur Choroszewski.

Kto po Krzynie?

Dorota Krzyna złożyła rezygnację z funkcji Prokuratora Rejonowego z dniem 28 lutego. Jakie były powody tej decyzji?

- Nie jestem upoważniony do udzielania takich informacji – odpowiada Artur Choroszewski, zastępca Prokuratora Rejonowego w Szczytnie. Teraz to on przejął wszelkie sprawy związane z działalnością merytoryczną oraz administracyjną jednostki. Będzie tak do czasu powołania nowego szefa szczycieńskiej prokuratury. Procedura z tym związana może trwać do trzech miesięcy. Kandydat lub kandydaci na to stanowisko muszą uzyskać opinię zgromadzenia prokuratorów przy właściwej dla danego terenu Prokuraturze Apelacyjnej. Ostateczną decyzję o powołaniu bądź nie podejmuje Prokurator Generalny.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.