W warsztatach szkolnych ZS nr 1 w Szczytnie rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Do powiatowej komisji lekarskiej będą musieli stawić się mężczyźni urodzeni w 2004 r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacje dotyczą również kobiet, które m.in. posiadają kwalifikacje przydatne do służby wojskowej.

Kto pójdzie do woja?
Stawiennictwo przed komisją kwalifikacyjną jest obowiązkowe

Kwalifikacja wojskowa orzeka o stopniu zdolności do służby wojskowej. Stawiennictwo na niej jest obowiązkowe. W powiecie szczycieńskim kwalifikacja będzie miała miejsce od 9 do 30 maja w budynku warsztatów Zespołu Szkół nr 1 w Szczytnie przy ul. Ślaskiej. W tych dniach staną przed nią mężczyźni urodzeni w roku 2004 oraz w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Wezwane zostaną też osoby które w latach 2021-2022 uznano za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej. Stawią się też panie urodzone w latach 1999-2004, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz te, które w bieżącym roku szkolny lub akademickim kończą studia lub naukę w wybranych zawodach.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.