Trwa I etap Plebiscytu na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Na głosy Czytelników czekamy do 10 kwietnia. W tym tygodniu przybliżamy plebiscytowe osiągnięcia sołtysów z gminy Świętajno. Największe sukcesy osiągała w nim była już sołtys Spychowa, Renata Karwacka, dwukrotna triumfatorka naszej zabawy.

Kto pójdzie w ślady pani Renaty?

Jeszcze przez dwa tygodnie, do 10 kwietnia, Czytelnicy „Kurka” mogą wybierać spośród wszystkich sołtysów powiatu w kadencji 2010 – 2014 swoich kandydatów do pierwszej piętnastki. Następnie, w drugim etapie, wyłoniony zostanie zwycięzca. Warto głosować, i to zarówno za pomocą kuponów drukowanych w „Kurku”, jak i SMS-ów. Zwycięzca otrzyma bowiem od starosty 3 tys. zł na rzecz swojego sołectwa, a laureaci II i III miejsca odpowiednio po 2 i 1 tys. złotych.

Przypomnieliśmy już plebiscytowe wyniki sołtysów z pięciu gmin. W tym tygodniu przyszła pora na Świętajno. W jej skład wchodzi piętnaście sołectw. Największe sukcesy w naszej zabawie osiągała była już sołtys Spychowa, Renata Karwacka. Wygrywała ona plebiscyt dwa razy – w 2009 i 2010 roku, zdobywając za każdym razem imponującą liczbę głosów. Na plebiscytowym podium stanęła też raz Monika Gwiazda, sołtys Kolonii. Było to w roku 2010. Co ciekawe, potem już żaden z przedstawicieli gminy Świętajno nie znalazł się w pierwszej trójce. Czy tym razem się to zmieni? Wszystko w rękach Czytelników „Kurka”.

(ew)

Głosować na sołtysów można przy pomocy tradycyjnych kuponów drukowanych w „KM” oraz SMS-ami. W treści należy wpisać kod umieszczony obok nazwiska wybranej osoby i wysłać pod numer 72624. Koszt 2 zł +VAT.

SOŁTYSI GMINY ŚWIĘTAJNO W KADENCJI 2010-2014:

Biały Grunt – Agata Cicha (DP2015SUPER97),

Chochół – Zdzisław Grzyb (DP2015SUPER98),

Nowe Czajki – Jacek Gnatkowski (DP2015SUPER99),

Stare Czajki – Władysław Karpiński (DP2015SUPER100),

Długi Borek – Andrzej Bełcikowski (DP2015SUPER101),

Jerominy – Jan Wielk (DP2015SUPER102),

Jerutki – Sławomir Pałaszewski (DP2015SUPER103),

Jeruty – Elżbieta Jabłonowska (DP2015SUPER104),

Koczek – Izabela Magdaleńska (DP2015SUPER105),

Kolonia – Monika Gwiazda (DP2015SUPER106),

Konrady – Jan Golon (DP2015SUPER107),

Piasutno – Bogdan Komosiński (DP2015SUPER108),

Spychowo – Renata Karwacka (DP2015SUPER109),

Świętajno – Zygmunt Staszewski (DP2015SUPER110),

Zielone – Ryszard Zera (DP2015SUPER111).