Gmina Wielbark ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy świetlicy wiejskiej w Przeździęku Małym. Zwycięzca, oprócz prac budowlanych, będzie miał także za zadanie wyposażyć obiekt w niezbędny sprzęt.

Kto zbuduje świetlicę
Mieszkańcy Wyżeg świetlicę mają już od czterech lat. W przyszłym roku podobny obiekt stanie też w Przeździęku Małym

Przeździęk Mały będzie kolejną miejscowością w gminie Wielbark, w której powstanie służąca mieszkańcom jako miejsce spotkań świetlica. Na początku marca został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Zainteresowane firmy na składanie ofert mają czas do 17 marca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.