Trwa konkurs Starostwa Powiatowego w Szczytnie

i redakcji „Kurka Mazurskiego” na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Z grona piętnastu kandydatów czytelnicy naszej gazety wybiorą swojego faworyta.

W tym tygodniu przedstawiamy sylwetki Teresy Łukaszewskiej (Witówko) i Romana Wiśniewskiego (Witowo).

Gminę Jedwabno w konkursie na Supersołtysa Czytelników „Kurka Mazurskiego” reprezentują Teresa Łukaszewska z Witówka oraz Roman Wiśniewski z Witowa. Witówko to jedna z mniejszych wsi w gminie, licząca niewiele ponad 70 mieszkańców. Z kolei Witowo należy do większych miejscowości. Zamieszkuje ją około 270 osób.

TERESA ŁUKASZEWSKA

Który sołtys będzie naj...

(Witówko) w 2007 roku sołtysem została po raz pierwszy. W Witówku mieszka od niespełna pięciu lat, ale jak sama mówi, wieś ta szczególnie przypadła jej do serca. W minionym roku sołtys podjęła szereg inicjatyw służących integracji mieszkańców oraz rozpoczęła działania zmierzające do poprawy wizerunku i estetyki miejscowości. Dzięki jej zaangażowaniu udało się odrestaurować i postawić w centrum wsi pomnik upamiętniający poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców Witówka. W miejscowości urządzono i oznakowano plac zabaw, wykonano tablice informacyjne, ławki i stół do wypoczynku oraz przygotowano plac pod boisko. We wsi powstały też klomby z zielenią. Teresa Łukaszewska nawiązała kontakt z dawnymi mieszkańcami Witówka, dziś żyjącymi w Niemczech. Z inicjatywy pani sołtys sołectwo wzięło udział w konkursie wojewódzkim „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”, zdobywając w nim wyróżnienie i nagrodę w wysokości 1000 złotych. Witówko wystartowało także w konkursie powiatowym „Ekologiczna wieś”, zajmując w nim II miejsce i zdobywając nagrodę 5000 złotych. Za uzyskane środki sołectwo zakupiło kosiarkę do trawy i materiały na ogrodzenie placu oraz budowę altanki. Integracji mieszkańców służył rajd rowerowy trasą rezerwat Galwica - Sasek zorganizowany przez sołtys.

Pod koniec ubiegłego roku Teresa Łukaszewska zrezygnowała z dalszego pełnienia funkcji, tłumacząc swoją decyzję względami osobistymi. Mimo to, w uznaniu jej dotychczasowych zasług, władze gminy nominowały ją do tytułu Supersołtysa.

ROMAN WIŚNIEWSKI

(Witowo) sołtysem jest dopiero pierwszą kadencję. Ma 43 lata. Żonaty, dwoje dzieci. Na co dzień pracuje w olsztyńskiej firmie zajmującej się robotami ogólnobudowlanymi. Za swój największy dotychczasowy sukces uważa poprawę stanu drogi dojazdowej do wsi na odcinku ok. 600 metrów.

- To była nasza pięta achillesowa - przyznaje Roman Wiśniewski. W prace przy naprawie nawierzchni zaangażowali się mieszkańcy, którzy wykonali je czynem społecznym. Za sprawą sołtysa Wiśniewskiego udało się także urządzić we wsi dwa boiska sportowe - jedno do gry w piłkę nożną, drugie do piłki siatkowej. Zorganizował on również festyn wiejski z okazji Dnia Dziecka. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najmłodszych mieszkańców, Roman Wiśniewski stworzył zespół instrumentalno-wokalny. Obecnie odbywa on próby w mieszkaniu sołtysa. W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jedwabnie mieszkańcy sołectwa przygotowali potrawy na Wigilię gminną w 2007 roku oraz wzięli udział w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W planach sołtysa jest przejęcie od agencji nieruchomości rolnych świetlicy, dokończenie remontu boisk oraz wykonanie progów zwalniających we wsi. Roman Wiśniewski podkreśla, że zależy mu zwłaszcza na zrealizowaniu tego pierwszego zamierzenia.

- Jesteśmy największą pod względem liczby dzieci i młodzieży wsią w gminie i dlatego chciałbym, aby nasi najmłodsi mieszkańcy mieli swoje miejsce spotkań - mówi.