Trwa konkurs Starostwa Powiatowego w Szczytnie i redakcji „Kurka Mazurskiego” na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Z grona piętnastu kandydatów zgłoszonych przez wójtów poszczególnych gmin czytelnicy naszej gazety wybiorą swojego faworyta. W tym tygodniu przedstawiamy sylwetki Alicji Rawy (Michałki - Miłuki) i Andrzeja Kwiatkowskiego

(Grom).

Gminę Pasym w konkursie na Supersołtysa Czytelników „Kurka Mazurskiego” reprezentują Alicja Rawa z Michałek oraz Andrzej Kwiatkowski z Gromu. Sołectwo Michałki - Miłuki położone nad jeziorem Kalwa słynie przede wszystkim ze swoich walorów turystycznych. Z kolei Grom to największa wieś w gminie Pasym, leżąca przy ruchliwej trasie Szczytno Olsztyn.

ALICJA RAWA

Który sołtys będzie naj...

(Michałki - Miłuki) funkcję sołtysa pełni już piątą kadencję. Po raz pierwszy na szefową sołectwa została wybrana w 1990 roku. Pani Alicja ma 49 lat. Jest mężatką i mamą dwojga dorosłych dzieci. Na co dzień zajmuje się domem i gospodarstwem o profilu agroturystycznym. Za swoje największe osiągnięcie sołtys uważa doprowadzenie wody do wsi oraz urządzenie boiska. W ubiegłym roku, po kilkuletnich staraniach, udało się przejąć i zagospodarowywać teren przeznaczony na plażę w Michałkach. Sołtys zebrała wśród mieszkańców 1200 złotych na zakup materiałów na jej ogrodzenie. Dzięki współpracy z pasymskim samorządem, pani Alicja opracowała program rozwoju wsi. Wspólnie z mieszkańcami dba o estetykę miejscowości. Dzięki jej staraniom w Michałkach została umieszczona tablica informacyjna z historią wsi oraz najważniejszymi danymi na jej temat. Sołectwo brało udział w konkursie „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś” organizowanym przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. W 2007 roku odbył się festyn z okazji otwarcia plaży. W najbliższej przyszłości sołtys planuje dokończenie jej zagospodarowania.

- W tym roku chcemy wybudować pomost - zdradza sołtys Rawa.

ANDRZEJ KWIATKOWSKI

(Grom) sołtysem jest dopiero pierwszą kadencję. Ma 43 lata. Żonaty, dwóch synów. Do kandydowania na sołtysa namówili go znajomi. Jest rencistą, pomaga żonie w prowadzeniu działalności gospodarczej. Swój pierwszy rok urzędowania ocenia jako niezwykle udany. Do największych dotychczasowych sukcesów zalicza pozyskanie pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Aktywna wieś Warmii i Mazur”. Dzięki tym środkom w lipcu ubiegłego roku w Gromie zorganizowano festyn wiejski. Wcześniej sołtys wraz z mieszkańcami ogrodził teren boiska, przez które kierowcy jeździli na skróty w kierunku Elganowa. Pieniądze na ten cel uzyskał z gminy.

- Dzieci skarżyły mi się, że czasem samochody przejeżdżały im niemal za plecami - opowiada Andrzej Kwiatkowski. Na boisku, dzięki wsparciu sponsorów, ustawiono także ławki i kosze. Do swoich sukcesów sołtys może zaliczyć również zgodę GDDKiA na budowę obwodnicy w formie przez niego zaproponowanej, uwzględniającej zjazd do wsi. Obecnie mieszkańcy są w trakcie remontu świetlicy dla dzieci i młodzieży mieszczącej się w remizie OSP. W przyszłości powstanie tu biblioteka, a pomieszczenie ma także służyć jako miejsce, gdzie najmłodsi mieszkańcy będą odbywać zajęcia z logopedą. Andrzej Kwiatkowski jest również autorem planu rozwoju Gromu, który w minionym roku został zatwierdzony przez Radę Gminy. Sołtys był inicjatorem powołania do życia Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej Mieszkańców Mazurskiej Wsi Grom. W planach ma ono pozyskiwanie środków służących rozwojowi miejscowości. Andrzej Kwiatkowski podkreśla, że nie udałoby mu się zrealizować wszystkich swoich zamierzeń, gdyby nie współpraca z Radą Sołecką.

- To naprawdę wspaniali ludzie, którzy bardzo mi pomagają - mówi sołtys.