Trwa konkurs Starostwa Powiatowego w Szczytnie

i redakcji „Kurka Mazurskiego” na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Z grona piętnastu kandydatów zgłoszonych przez wójtów poszczególnych gmin czytelnicy naszej gazety wybiorą swojego faworyta. W tym tygodniu przedstawiamy sylwetki Kazimierza Łuszczańca (Leśny Dwór), Waldemara Pogorzelskiego (Romany) i Zygmunta Rząpa (Olszyny).

KAZIMIERZ ŁUSZCZANIEC

(Leśny Dwór)

Który sołtys będzie naj...

Na stanowisku przewodniczącego Zarządu Osiedla Leśny Dwór jest od 2003 roku. Ma 70 lat. Emeryt, pracuje w handlu. W wyborach na drugą kadencję wybrało go 100% mieszkańców uczestniczących w zebraniu. Przy wsparciu gminy Szczytno, na osiedlu udało się wybudować dwa place zabaw oraz boisko do piłki nożnej i siatkówki. Co roku sołtys organizuje festyn integracyjny dla mieszkańców oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki. Dba o estetyczny wygląd osiedla, mobilizując lokalną społeczność do udziału w jego sprzątaniu. Raz w kwartale pan Kazimierz odwiedza wszystkich mieszkańców, pytając o ich problemy, pomaga im też w załatwianiu spraw urzędowych. W planach ma poprawienie estetyki osiedla, zwłaszcza na terenie byłego PGR-u. Zamierza starać się o zakup od agencji nieruchomości rolnych działek przyległych do Leśnego Dworu. W wolnych chwilach pan Kazimierz lubi zbierać grzyby i polować - jest członkiem Koła Łowieckiego „Łoś”.

WALDEMAR POGORZELSKI

(Romany)

Sołtysem jest już drugą kadencję. Ma 50 lat. Żonaty, dwóch dorosłych synów. Z zawodu mechanik samochodowy, obecnie prowadzi specjalistyczne gospodarstwo rolne. Jest radnym Gminy Szczytno. Do swoich największych sukcesów na stanowisku sołtysa zalicza zagospodarowanie znajdującego się w centrum wsi stawu, który przez lata był mocno zaniedbany. Dzięki aktywności pana Waldemara udało się zebrać wśród mieszkańców blisko 4 tys. złotych na opłacenie robót związanych z uporządkowaniem akwenu. Dziś jest on wizytówką wsi i służy lokalnej społeczności jako miejsce rekreacji. Od dwóch lat odbywają się tu zawody wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Szczytno. Za kadencji obecnego sołtysa w Romanach wybudowano też nową remizę OSP, powstały nowe chodniki i zatoczki autobusowe. W najbliższych planach Waldemar Pogorzelski ma starania o przejęcie od agencji nieruchomości rolnych jeziora Romanek, by w przyszłości zagospodarować je podobnie jak wiejski staw.

ZYGMUNT RZĄP

(Olszyny)

Funkcję sołtysa pełni od około 20 lat. Przejął ją po swoim ojcu, który niemal nieprzerwanie od zakończenia wojny stał na czele sołectwa. Zygmunt Rząp ma 56 lat. Żonaty, ojciec trzech córek, dziadek pięciorga wnucząt. Jest wiceprzewodniczącym Rady Powiatu. Zajmuje się prowadzeniem Muzeum Rolniczego w Olszynach, w którym zgromadzone zostały meble, narzędzia, instrumenty muzyczne oraz obrazy i militaria.

- To pasja mojego życia - mówi o swoim kolekcjonerskim hobby pan Zygmunt.

Sołtys Olszyn organizuje w sezonie letnim giełdy staroci, na które zjeżdżają pasjonaci historii z całego kraju oraz spoza jego granic. W ciągu swojej pracy na rzecz sołectwa udało mu się zrealizować wiele przedsięwzięć służących lokalnej społeczności. Do najważniejszych sołtys zalicza budowę kościoła i świetlicy oraz rozbudowę szkoły. Jest zadowolony również z tego, że dzięki stworzeniu muzeum, udało mu się skutecznie wypromować Olszyny. Pan Zygmunt planuje budowę we wsi pełnowymiarowego boiska gminnego wraz z zapleczem.

- Sprawy idą w dobrym kierunku i mam nadzieję, że to zamierzenie uda się zrealizować - zdradza sołtys.