Trwa konkurs Starostwa Powiatowego w Szczytnie

i redakcji „Kurka Mazurskiego” na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Z grona piętnastu kandydatów zgłoszonych przez wójtów poszczególnych gmin czytelnicy naszej gazety wybiorą swojego faworyta. W tym tygodniu przedstawiamy sylwetki Haliny Zyśk i Stanisława Czujaka.

Gminę Rozogi w naszym konkursie reprezentują Halina Zyśk z Wilamowa i Stanisław Czujak z Faryn. Łączy ich to, że mimo stosunkowo niedługiego stażu na stanowisku sołtysów, mają na swoim koncie wiele osiągnięć w dziedzinie poprawy estetyki swoich miejscowości oraz angażowania mieszkańców w przedsięwzięcia służące integracji lokalnych wspólnot.

HALINA ZYŚK

(Wilamowo)

Który sołtys będzie naj...

- funkcję sołtysa pełni od 7 kwietnia 2003 roku. Ma 55 lat, prowadzi gospodarstwo rolne. Za swój największy sukces uważa poprawę estetyki wsi. Dzięki jej zaangażowaniu, sołectwo należy do najładniejszych nie tylko w gminie Rozogi, ale także powiecie i województwie. W 2006 r. Wilamowo zajęło II miejsce w konkursie „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś”, któremu patronuje marszałek województwa. W nagrodę mieszkańcy otrzymali 12 tys. złotych. Środki te przeznaczono na wyposażenie wiejskiej świetlicy. Dodatkowo udało się pozyskać sponsorów, którzy przekazali drewno na budowę altanki służącej wilamowskiej społeczności. W ubiegłorocznej edycji wspomnianego konkursu wieś otrzymała wyróżnienie oraz nagrodę finansową w wysokości 1 tys. złotych. W 2007 r. miejscowość zajęła I miejsce w konkursie „Ekologiczna wieś” ogłoszonym przez WFOŚiGW oraz starostę szczycieńskiego. Dzięki staraniom sołtys oraz mieszkańców udało się zagospodarować tereny przy dwóch wiejskich stawach, ukwiecić je, zbudować plac zabaw, miejsce na ognisko oraz boisko do piłki plażowej. Wilamowo uczestniczyło także w projekcie „Aktywna wieś Warmii i Mazur”, otrzymując dofinansowanie w wysokości 2 tys. złotych. Pieniądze te przeznaczono na organizację festynu z okazji Nocy Sobótkowej.

W najbliższych planach pani sołtys jest oczyszczenie jednego ze stawów oraz dalsze działania na rzecz upiększania wsi. Pani Halina ma również nadzieję, że w końcu uda się wyremontować wewnątrzwiejskie drogi, których stan jest obecnie największą bolączką mieszkańców.

STANISŁAW CZUJAK

(Faryny)

- sołtysem jest dopiero pierwszą kadencję. Ma 47 lat, wraz z żoną Teresą wychowuje ośmioro dzieci. Prowadzi gospodarstwo rolne i zajmuje się działalnością gospodarczą. W życie lokalnej społeczności angażuje się od dawna, najpierw jako członek, a potem naczelnik miejscowej OSP. Latem ubiegłego roku wraz z mieszkańcami zorganizował festyn, który cieszył się zainteresowaniem nie tylko miejscowych, ale i przyjezdnych. W 2007 r. we współpracy z OSP Faryny realizowany był projekt „Nasza świetlica II”, w ramach którego pozyskano 25 tys. złotych. Dzięki temu zorganizowano zajęcia plastyczne, językowe, kółko fotograficzne oraz wycieczki dla najmłodszych mieszkańców wsi. W świetlicy dzieci mają dostęp do internetu. Wieś uzyskała także dotację w wysokości 5 tys. zł na zakup aparatów fotograficznych dla koła zainteresowań. Rozpoczęto też realizację projektu dotyczącego renowacji starego cmentarza ewangelickiego. Środki na ten cel (15 tys. zł) pochodzą z Fundacji Wspomagania Wsi. Sołtys był także współorganizatorem wystawy „Faryny wczoraj i dziś”. Pan Stanisław współpracuje z miejscową Szkołą Podstawową, angażuje się w działania na rzecz poprawy estetyki wsi oraz bezpieczeństwa mieszkańców poprzez tworzenie patroli wiejskich. Obecnie czyni starania o to, by Faryny przystąpiły do konkursu „Aktywna wieś Warmii i Mazur”. W przyszłości zamierza kontynuować działania służące pozyskaniu środków zewnętrzych na rozwój miejscowści. Chce także urządzić we wsi boisko piłkarskie oraz zagospodarować tereny nad jeziorem. Marzy mu się również wyremontowanie drogi Borki - Faryny.