Trwa konkurs Starostwa Powiatowego w Szczytnie i redakcji „Kurka Mazurskiego” na Supersołtysa Powiatu Szczycieńskiego. Z grona piętnastu kandydatów zgłoszonych przez wójtów poszczególnych gmin czytelnicy naszej gazety wybiorą swojego faworyta. W tym tygodniu przedstawiamy sylwetki Zdzisława Grzyba i Jerzego Buły.

Powoli zbliżamy się do końca prezentacji kandydatów do tytułu Supersołtysa

Czytelników „Kurka Mazurskiego”. W tym tygodniu publikujemy przedostatni ich odcinek. W naszej zabawie przyszła kolej na przedstawienie Czytelnikom sołtysów z gminy Świętajno, Zdzisława Grzyba z Chochoła oraz Jerzego Buły z Jerut.

ZDZISŁAW GRZYB

(Chochół)

Który sołtys będzie naj...

Na czele sołectwa stoi już od 17 lat. Ma 50 lat, żonaty, troje dzieci. Wraz z żoną i synem prowadzi średniej wielkości gospodarstwo rolne. Chochół to jedna z mniejszych wsi w gminie Świętajno. Zamieszkuje ją zaledwie 56 osób. Wielu spośród nich to emeryci i renciści. Część mieszkańców dojeżdża do pracy do Szczytna. We wsi jest tylko trzech rolników. Sołtys Grzyb przyznaje, że z racji niewielkiej liczby mieszkańców, nie ma szerokich możliwości działania.

- Mam małe pole do popisu - przyznaje skromnie pan Zdzisław. Mimo to dzięki jego zaangażowaniu udało się wybudować we wsi sieć wodociągową wraz z przyłączami i wyremontować drogę gminną. Sołtys bierze czynny udział w pracach rady gminy, poruszając problemy swojego sołectwa. Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, organizuje spotkania wiejskie z udziałem władz gminy, dzielnicowego i urzędników zajmujących się rolnictwem. Pan Zdzisław uczestniczy także w szkoleniach z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

JERZY BUŁA

(Jeruty)

Funkcję sołtysa pełni od 1990 roku. Jest rencistą, ma 48 lat. Żonaty, ojciec trzech córek. Sołectwo, na czele którego stoi zamieszkuje obecnie 339 osób. Pan Jerzy aktywnie uczestniczy w pracach rady gminy. Dąży do załatwienia pilnych spraw związanych z funkcjonowaniem sołectwa, takich jak naprawa dróg, budowa przystanku autobusowego i parkingu przed szkołą, wywóz nieczystości. Obecnie trwa remont Szkoły Podstawowej w Jerutach. Sołtys ma nadzieję, że w ślad za tą inwestycją, wieś doczeka się także nowych chodników i poszerzenia drogi. W czasie realizacji projektu związanego z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pan Jerzy zmobilizował mieszkańców do udziału w pracach. Dzięki jego zaangażowaniu w ostatnim Gminnym Turnieju Wsi stoisko Jerut zdobyło pierwsze miejsce. W minionym roku w sołectwie odbyły się Gminne Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. We wsi funkcjonuje świetlica, którą mieszkańcy z inicjatywy sołtysa odnowili i wyposażyli w sprzęt. Przy pomocy pana Jerzego na posesji szkoły uporządkowano plac, na którym powstało boisko. W najbliższych planach sołtys ma poprawienie estetyki miejscowości.