Kucbork to jedna z największych i najstarszych miejscowości w gminie Wielbark. Jej pierwsi mieszkańcy zajmowali się przetopem żelaza i bartnictwem.

Kucbork

Bartnicy

Około 1360 roku nad rzeką Sawicą powstała kuźnica hutnicza. To były początki Kucborka. Następnie w 1408 roku wystawiono przywilej dla 5 bartników (razem z przywilejem dla 19 bartników z Wielbarka). Bartnicy z Kucborka mogli zakładać barcie w puszczy, gdziekolwiek chcieli. Obowiązani byli do odpłatnej dostawy miodu i wosku oraz skór i części mięsa z upolowanej zwierzyny. Ponadto musieli brać udział w polowaniach urządzanych przez władze zakonne i pomagać przy budowie stanic i zasieków w puszczy. Zwolniono ich od czynszu od dawniej posiadanej ziemi i łąk w nieokreślonej wielkości.

Kuźnica żelaza

Przy kuźnicy żelaza w Kucborku istniał niewielki majątek ziemski, którym władali mistrzowie hutniczy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.