Jednostce OSP w Gawrzyjałkach przybędzie nowy pojazd, a do tego jeszcze garaż. Na te inwestycje przewidziano ponad 250 tys. zł.

Kupią wóz strażakom i wybudują garaż
Fundamenty pod nowy garaż już wylane. Jego budowa kosztować ma 55 tys. zł

Będący na wyposażeniu jednostki OSP w Gawrzyjałkach pojazd liczy sobie już 40 lat. Stąd w budżecie gminy Szczytno najpierw zapisano 160 tys. zł, a podczas ostatniej sesji dołożono jeszcze 40 tys. zł na zakup młodszego o 20 lat samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pomieści 3 tys. litrów, dwukrotnie więcej niż obecny. - Wykonany już w bardziej nowoczesnej technologii będzie bardziej mobilny – podkreśla Krzysztof Fajbuś, Komendant Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Szczytno. Stary wóz pozostanie na razie na wyposażeniu jednostki, a na potrzeby nowego rozpoczęto już budowę garażu, która pochłonie 55 tys. zł.

OSP w Gawrzyjałkach jest jedną z 7 jednostek OSP na terenie gminy Szczytno i liczy 36 członków.

(o)