Kuratorium Oświaty w Olsztynie przeprowadziło kontrolę w nowo utworzonej Sportowej Szkole Podstawowej nr 4 w Szczytnie. Okazuje się, że nie wszystko jest w porządku. Kontrolerzy wytknęli zbyt małą liczbę uczniów w jednej z klas oraz brak bazy do prowadzenia zajęć w zakresie pływania.

Kurator przyjrzał się szkole
Do jednej z klas o specjalności piłka nożna uczęszcza tylko 10 uczniów, co jest niezgodne z ministerialnym rozporządzeniem

Kuratoryjna kontrola w Sportowej Szkole Podstawowej nr 4 w Szczytnie odbyła się na początku października. Obejmowała m.in. ogląd pomieszczeń, w tym bazy sportowej, a także analizę dokumentów, w tym arkuszu organizacyjnego na bieżący rok szkolny, programów nauczania i szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej, siatkówki oraz pływania, a także tygodniowych planów nauczania i listy uczniów z wynikami prób sprawności fizycznej.

W toku kontroli wyszło na jaw, że do jednej z klas II o specjalności piłka nożna uczęszcza tylko 10 dzieci, podczas gdy rozporządzenie ministra edukacji mówi, że w tego typu oddziałach powinno być minimum 15 uczniów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.