Szczycieńscy księża będą mieli swoją kwaterę na cmentarzu. Zarządzeniem burmistrza zostanie wydzielone na niej 14 miejsc.

Kwatera dla księży
Kwatera księży sąsiadować będzie z kwaterą sióstr z Klasztoru Mniszek Klarysek Kapucynek

Z inicjatywą o wydzielenie kwatery wystąpił do burmistrz Szczytna dziekan ks. Andrzej Wysocki. - Uważam, że proboszcz, oczywiście o ile wyrazi na to zgodę, powinien być tam pochowany, gdzie pracował ostatnio – tłumaczy swoją inicjatywę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.