Młodzież oraz osoby do 50. roku życia to grupy, które najrzadziej uczestniczą w kulturze. Z myślą o nich Miejski Dom Kultury realizuje projekt mający na celu poznanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz umożliwienie im przygotowania własnych, ciekawych inicjatyw.

Laboratorium kultury
Andrzej Materna liczy na to, że projekt zachęci mieszkańców do szerszego udziału w kulturze

Miejski Dom Kultury w Szczytnie chce pobudzić mieszkańców do większej aktywności kulturalnej. Pomóc w tym ma realizacja projektu „Dom kultury + Inicjatywy Lokalne 2017” Narodowego Centrum Kultury. Jego celem jest dotarcie przede wszystkim do tych grup, które najrzadziej uczestniczą w życiu kulturalnym i nie angażują się w jego tworzenie. - Z badań wynika, że najmniej aktywni są uczniowie gimnazjów i szkół średnich oraz dorośli do 50. roku życia – mówi Andrzej Materna, dyrektor Miejskiego Domu Kultury. Z kolei dużo większym zaangażowaniem cechują się najmłodsze dzieci oraz seniorzy, głównie ci, którzy uczęszczają na zajęcia uniwersytetów trzeciego wieku.

Realizowany przez MDK projekt składa się dwóch etapów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.