Dobre wieści dla letników posiadających nieruchomości w gminie Szczytno. W porównaniu do roku bieżącego, w przyszłym - nie będą mieli wymierzonego podatku na maksymalnie dopuszczonym przez ministra finansów poziomie.

Łaskawi dla letników
Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane przez wójta Sławomira Wojciechowskiego stawki podatku od nieruchomości na rok przyszły

Gmina Szczytno to kolejny po Rozogach samorząd, który uchwalił nowe stawki podatku od nieruchomości w roku 2021. Na uwagę zasługują pozycje dotyczące gruntów i budynków letniskowych. W pierwszym wypadku podatek za 1 m2 wyniesie 0,50 zł, w drugim 8,00 zł. To oznacza, że stawki zostaną utrzymane na dotychczasowym poziomie. Tymczasem regułą w większości samorządów jest wymierzanie letnikom stawek podatku na maksymalnym, wyznaczanym pod koniec każdego roku przez ministra finansów, poziomie (w 2021 będzie to odpowiednio – 0,52 zł i 8,37 zł).

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.