Kinga Deptuła, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie została Mistrzynią Ortografii, pokonując czternaścioro innych uczestników organizowanego przez szczycieńskie starostwo konkursu sprawdzającego zasady poprawnej pisowni.

Laury dla Kingi
Zwyciężczyni tegorocznego konkursu Kinga Deptuła w towarzystwie starosty Jarosława Matłacha, dyrektor ZS nr 2 Aliny Niezgody (z prawej) oraz nauczycielki języka polskiego Ewa Napiórkowskiej

W miniony czwartek w auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie odbyła się piąta edycja konkursu „Powiatowy Mistrz Ortografii”. Wzięło w nim udział piętnaścioro uczniów szczycieńskich szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy musieli zmierzyć się z dyktandem przygotowanym przez dr Katarzynę Witkowską, która zadbała o ciekawy i wymagający tekst ortograficzny.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.