Film zatytułowany „Moja szkoła – moja pasja” nakręcony przez nauczyciela SP nr 6 w Szczytnie Przemysława Bugaja i ucznia Oliwiera Bukowskiego, zajął trzecie miejsce w III Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Nauczycieli PasJA-Edukacja.

Laury za film o szkole
Na gali w Bydgoszczy Pzemysławowi Bugajowi i Oliwierowi Bukowskiemu towarzyszyła dyrektor SP nr 6 Ewa Bakalarska

W miniony piątek w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy miała miejsce uroczysta gala rozdania nagród laureatom III Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Nauczycieli PasJA-Edukacja 2024. Konkurs odbywał się pod Honorowym Patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy. Na gali byli obecni dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Orła Białego w Szczytnie Ewa Bakalarska, nauczyciel historii Przemysław Bugaj, uczeń kl. VIII A Oliwier Bukowski oraz jego tata Michał Bukowski.

Konkurs obejmował trzy kategorie: literacką, artystyczną oraz edukacyjną. Jego celami było m.in. zainspirowanie nauczycieli i uczniów do podejmowania działań w ramach różnych dziedzin wiedzy oraz kreatywnego korzystania z narzędzi multimedialnych. Przemysław Bugaj wspólnie z Oliwierem w ramach kategorii artystycznej przygotowali kilkuminutowy film pt. „Moja szkoła – moja pasja”. W filmie ósmoklasista zwrócił uwagę na znaczenie edukacji w życiu młodego człowieka oraz na emocje temu towarzyszące. Podkreślał liczne atuty swojej szkoły, jak na przykład świetnie wyposażone sale lekcyjne, drukarki 3D czy gogle VR.

Kapituła Konkursowa za wspomniany film przyznała III miejsce. - Jest to duży sukces, biorąc pod uwagę ogólnopolski charakter całego przedsięwzięcia – zauważa Przemysław Bugaj. Podczas gali, oprócz rozdania nagród, miały miejsce recytacje wierszy, koncert na akordeonie oraz prezentacje wyróżnionych filmów.

(b)