Informacje o naborze są za słabo rozpropagowywane – uważa Kazimierz Soliwoda, który jako jedyny w gminie Dźwierzuty wyraził chęć zostania ławnikiem.

Ławnicy słabo nagłaśniani

GMINA DŹWIERZUTY

W kolejnych samorządach odbyły się wybory ławników do Sądu Rejonowego w Szczytnie na nową kadencję. Chociaż gminie Dźwierzuty przysługiwały trzy miejsca, wpłynęło tylko jedno zgłoszenie – Kazimierza Soliwody, któremu radni jednogłośnie udzielili rekomendacji. Będzie to jego druga kadencja jako ławnika.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.