Reklama

Węgiel

Trzecią miejscowością w powiecie obok Opaleńca i Wielbarka, w której w trakcie I wojny światowej funkcjonował lazaret, było Szczytno. Lazaret garnizonowy działał tu już przed wojną i był przeznaczony dla rannych i chorych żołnierzy służących w szczycieńskim batalionie.

Lazaret w Szczytnie
Lazaret. Szczytno, 1916 r. Zdjęcie ze zbiorów M. Rawskiego

WIZYTA CESARZOWEJ

Lazaret w Szczytnie funkcjonował niemal przez całą wojnę, a być może jeszcze nawet przez pewien czas po jej zakończeniu. Nawet jeżeli lazaret działał we wrześniu i październiku 1914 roku, w co wątpię, to zapewne w listopadzie, w związku ze zbliżaniem się Rosjan, musiał być ewakuowany. Dopiero w 1915 r. rozpoczęto tu leczenie żołnierzy rannych w walkach na terenie północnego Mazowsza. Z jednej z zachowanych fotografii wynika, że żołnierze ci przebywali między innymi w szczycieńskim szpitalu. Lazaret urządzono też w kościele baptystów i zapewne w innych budynkach. W maju 1915 r. szczycieńska prasa napisała, że mieszkańcy Pasymia i kilku okolicznych wsi podarowali dla lazaretów w Szczytnie, Wielbarku i Opaleńcu ponad 3 tysiące jajek. 29 lipca 1915 roku szczycieński lazaret wizytowała cesarzowa Augusta Wiktoria i małżonka następcy tronu księżniczka Cecylia Augusta. Częstą pamiątką po tym lazarecie jest korespondencja przebywających w nim żołnierzy. Widnieje na niej pieczątka: Brief - Stempel Reservelazarett Ortelsburg Abt. I. i Abt. II.

ZDEWASTOWANA KWATERA

Niestety kwatera wojenna na cmentarzu ewangelickim, gdzie chowano zmarłych w lazarecie, została zdewastowana.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.