Ogromne zasługi w walce z pożarami ma Nadleśnictwo Jedwabno i jego pracownicy.

Leśni strażacy

Strażnicy leśni

Obok miejscowych OSP w obronę przeciwpożarową angażuje się bezpośrednio także Nadleśnictwo Jedwabno. Gaszeniem pożarów i likwidacją innych zagrożeń w Nadleśnictwie Jedwabno zajmuje się tutejsza Straż Leśna pod komendą Jana Gierby. Posiada ona specjalistyczny samochód marki Nissan z modułem gaśniczym i zbiornikiem o pojemności 400 litrów. Działania Straży Leśnej w trakcie większego zagrożenia pożarowego, od kwietnia do października, wspomagają wybudowane przez Nadleśnictwo Jedwabno kilka lat temu 2 wieże obserwacyjne. Znajdują się one w Jedwabnie i na Złotej Górze. Dodatkowo wspierają je wieże obserwacyjne z sąsiednich nadleśnictw. Dzięki temu systemowi Nadleśnictwo Jedwabno jest w stanie we własnym zakresie bardzo szybko i skutecznie ugasić pożary lasów i okolicznych traw jeszcze w zarodku. Dlatego też praktycznie zostały tutaj wyeliminowane pożary lasów zajmujące większą powierzchnię. Rocznie dochodzi tylko do kilku małych pożarów leśnych. Oprócz tego służby Nadleśnictwa Jedwabno wspierają walkę OSP z pożarami budynków, szczególnie tych położonych na koloniach i w lasach. Takim przykładem może być udział Straży Leśnej z Nadleśnictwa Jedwabno w gaszeniu pożaru domu mieszkalnego na leśnej kolonii w Szuci w sierpniu 2004 roku, kiedy to ze względu na słabą dostępność wody na miejscu pożaru jej pomoc i współpraca z jednostkami straży pożarnej okazały się bardzo potrzebne. Strażnicy leśni z Jedwabna tłumili ogień w czasie, gdy samochody strażackie musiały jechać do Szuci, aby uzupełnić wodę. Sami mieszkańcy pomagali, napełniając samochód strażników wiadrami wodą ze zwykłej studni.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.